До 500-річчя Реформації

X

  Einloggen
  Login
Logge dich mit deinem Login-Namen und Passwort ein, um Zugriff auf alle Skrippy-Funktionen zu bekommen.
Klicke hier um dich neu zu registrieren oder hier falls du dein Passwort vergessen hast.
    • Benutzername
До 500-річчя Реформації Оксана Зозуля
Erste Seite
Impressum SCHLIESSEN

Projektliste SCHLIESSEN

  Autorenprofil
Visitenkarte des hauptverantwortlichen Autors:

Online-Zeitung
kostenlos erstellen
  Melden
  Inhalt melden
Mit diesem Formular kannst du objektiv bzw. rechtlich unangebrachte Inhalte auf dieser Seite an die Moderation melden.
  Teilen

Folgende Zeitungen aus der Rubrik

Lokales

könnten dich interessieren

Коротко з історії

 У 2017р. весь світ відзначав 500-річчя Реформації, яка докорінно змінила історію Європи. Ювілейні заходи тривали по 31 жовтня 2017р. в багатьох країнах. Передбачені вони були й Указом Президента нашої країни "Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації" (№357/2016).

 Під Реформацією (від. лат. reformatio - виправлення, перетворення) ми розуміємо широкий релігійний та суспільно-політичний рух, спрямований на реформування християнства відповідно до Біблії. Відлік цього руху ведеться від 31 жовтня 1517р., коли 33-річний професор богослов'я, монах-августинець Мартін Лютер, обурений жадібністю і розбещеністю верхівки католицького священства, прибив до дверей церкви в університетському місті Віттенберг (німецька Саксонія) аркуші, на якмх було написано 95 тез, що засуджували дух формалізму й гендлярства тогочасного церковного життя. Особливо неприйнятною Лютер вважав практику поширення продажу індульгенцій - свідоцтв про відпущення церквою гріхів, навіть майбутніх.  

    Пристрасний заклик ченця з Віттенберга наразився на різкий опір Ватикану, куди архієпископ переслав тези, і, за словами Ф.Енгельса, мали наслідки "подібні удару блискавки в діжку з порохом".

Через два роки Мартина Лютера було відлучено від церкви, але він прилюдно спалив буллу про своє відлучення і став одним із духовних батьків нової християнської конфесії, що згодом поширилася по всьому світу під загальною назвою "протестантизм".

   Протестантизм - це не окрема релігія, а одна з трьох гілок християнства нарівні з католицизмом та православ'ям. Серед тих, хто відносить себе до християн (це третина населення планети), на сьогодні 40% (понад 833млн людей) належать до протестантських церков. 


  Навчальним закладом, що став певним еталоном європейської школи, стала гімназія, заснована в м. Страсбург у 1538 р. Іоганесом Штурмом (1507 - 1589) – відомим німецьким педагогом-гуманістом. Навчання в закладі будувалося на принципах благочестя, красномовства й знаннях.

   До основних досягнень педагогічних діячів Реформації слід віднести загальну освіту дітей всіх суспільних станів, освіту на рідній мові, ідею обов’язкової початкової освіти.

   Але поряд із цим помітні й певні недоліки: низький рівень знань початкової освіти через значну увагу до вивчення релігії, орієнтація підготовки в середній школі майбутніх чиновників – ідеологів Реформації, готових служити інтересам протестантських держав.

Реформація у освіті

  Послідовник М.Лютера Філіп Меланхтон (1497 - 1560) - "наставник Німеччини" - відомий теоретик і практик освіти, який багато зробив для реалізації своїх ідей. Він написав підручники з діалектики. фізики, догматики, груцької та латинської граматики, які набули широкого поширення у протестантських навчальних закладах. Ф. Меланхтон ініціював реформування на протестантський лад багатьох німеціких унніверситетів; також ініціатор обов'язкової початкової освіти.


 

  

 

  У педагогіці Реформації особливе місце належить Яну Амосу Коменському (1592 – 1670), якого називають «батьком сучасної педагогіки» – протестантському священику, філософу, автору педагогічних праць. У своїй праці "Велика дидактика" він обґрунтував нову організацію навчання – класно-урочну систему; встановленого часу занять – уроку. Коменський теоретично довів необхідність наочності при навчання як "золоте правило дидактики", виявив закономірності і принципи педагогічного процесу та виокремлює від навчання виховання, якому надає важливе значення: "Людина може стати людиною лише завдяки вихованню. Без нього вона нагадує диких тварин". А ще Я.А.Коменський мріяв про пансофізм – узагальнення всіх здобутих цивілізацією знань і донесення його через школу рідною мовою до всіх людей, незалежно від суспільної, расової, релігійної приналежності. Великий мислитель бачив корінь зла в невігластві або спотворенні знань і мріяв про прилучення людства до загальної мудрості, справжнього знання – пансофії.

Мартін Лютер

З Вільної енциклопедії ВікіпедіЯ

 

  Мартін Лютер (нім. Martin Luther; 10 листопада 1483 - 18 лютого 1546) -  католицький священик, ініціатор руху в Церкві, пізніше названого Реформацією.

  Мартін Лютер народився в Айслебені в багатодітній побожній родині шахтаря мідних копалень Мансфельда. З п'яти років Мартін вже був відданий на навчання до міської школи у Мансфельді. Чотирнадцятирічним батько його відправив на подальше навчання до Магдебурга, а потім до Айзенаха. У 1501р. Лютер вступає до Ерфуртського університету.

  Одного разу, переживши велике потрясіння під час громовиці, він дає обітницю піти у ченці і проти волі батька переступає поріг монастиря августинців, де у 1507р. дістає посвячення в священики. Взимку 1510-11рр. Лютер з іншим монахом-августинцем здійснює прощу (мандрування віруючих людей до святих місць) до Риму, який вразив його фальшивою побожністю місцевого духовенства і повною відсутністю очікуваної атмосфери святості у столиці католицизму. Він був розчарований, але непохитний у вірі.

До 500-річчя Реформації в Україні

Online-Zeitung

      

Будь-яка праця — селянина, купця, лицаря, державного чиновника, вченого або митця — має право на повагу перед лицем Господнім, але за однієї неодмінної умови: якщо ця праця є чесною, сумлінною, і людина добросовісно виконує свій обов’язок перед Богом і людьми /М. Лютер/

07.01.2018

Редакція Камардаш Н.В.

Верстка Зозуля О.В.

Lade Seiteninhalt...Das könnte dich auch interessieren: ONLINE Zeitungen - neue und beliebte Artikel aus dieser Rubrik


Mitarbeiter gesucht
San News Agency

Die San News Agency sucht stark nach neuen Mitarbeitern! Sie sind motiviert, können sich in einem Team gut einfügen und können eigenständig arbeiten? Dann haben Sie die perfekten Voraussetzungen. Ihre Aufgaben lägen im Schreiben von Berichten, dem Veranstalten von Events und das Ausführen sonstiger redaktiver Tätigkeiten...

Vom 16.07.2018 11:45 Uhr    Verlag: LaCeo


Buchempfehlung
Allein in der Wildnis

(Krip)Autor: Gary PaulsenVerlag: Carlsen VerlagErscheinungsjahr: 2003Seitenzahl: 182Preis: 6,99In dem Buch geht es um einen dreizehnjährigen Jungen namens Brian, der mit einem kleinen Flugzeug zu seinem Vater nach Kanada fliegt. Seine Eltern haben sich getrennt, weil seine Mutter einen anderen Mann hat, aber davon weiß Brians Vater nichts und a...

Vom 09.07.2018 16:00 Uhr    Verlag: Richie - die Schülerzeitung der Richard-von-Weizsäcker Gesamtschule Rietberg


Aima
Die Nachricht

Sie wurden so eben von Rexy so hart verarscht, dass sie am besten sich JETZT direkt vergraben gehen und offline gehen. Ich lache sie nun aus und sage nur: GEH NICHT AUF VIO SA

Vom 27.06.2018 20:34 Uhr    Verlag: SexyRexy


Pressekonferenz
Eine Pressekonferenz besteht daraus, dass je zwei Leute aus den beteiligten Teams (Teamchef und ...

DiesesMalging es um dasSpielEnglandgegenTunesien,welchesam Montag, den 18.06. stattgefundenhatund4:2 für Tunesien ausgegangenist."Dieses Spiel war jetzt nicht so optimal, aber wir trainieren mit Respekt“,bemerkteder Teamchef vonEngland,DavidMöck.Tunesiens Teamchef Morten Stütz erklärte selbstbewusst:“Wir haben den Siegdurch...

Vom 15.06.2018 00:00 Uhr    Verlag: Firstwaldonlinezeitung


«БУСЛIКУ» БЫТЬ!
www

Уже не первый год в центре дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста работает детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Буслік». И каждый год юные брестчане говорят лагерю «Да!». Он отличается от своих «собратьев» насыщенной жизнью детей, которые получают возможность не только отдыхать, но и самоо...

Vom 12.06.2018 17:01 Uhr    Verlag: center